پایانه صادراتی قیر بندر عباس

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: طراحی، تامین، ساخت، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل پایانه صادراتی قیر بندرعباس.

   کارفرما: شرکت نفت پاسارگاد

  • تاریخ شروع: بهمن 88

   مدت اجرا: 3 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی