پروژه احداث آب شیرین کن پتروشیمی مبین

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • کارفرما:شرکت پتروشیمی مبین-شرکت ماشین سازی ویژه

    

  • طراحی و ساخت تابلو کنترل

   زمان شروع:خرداد 1400

   مدت قرارداد:15روز

   وضعیت قرارداد:تحویل دائم