راه اندازی سیستم کنترل پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • خرید و اصلاح، راه اندازی، آموزش و تهیه نقشه های AS BUILT سیستم کنترل، ابزار دقیق و اتش نشانی پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول

   نام کارفرما:شرکت نفت ایرانول

  • زمان شروع:1398/12/17

   مدت اجرا:60روز

   تحویل قطعی