تابلوهای ACC گوهر فام

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • طراحی و ساخت تابلوهای ACC پروژه گوهرفام

   کارفرما:شرکت آسفال طوس

    

  • شروع قرارداد:98/08/01

   مدت اجرا:30 روز

   تحویل قطعی