تابلوهای ACC گندله سازی سه چاهون

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • طراحی و ساخت تابلوهای ACC پروزه احداث کارخانه گندله سازی سه چاهون

   کارفرما:شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

    

  • تاریخ شروع:1398/05/13

   مدت اجرا:30 روز

   وضعیت پروژه:تحویل قطعی