سیستم کنترل طرح تکمیلی کارخانه جلال آباد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پروژه:سیستم کنترل طرح تکمیلی کارخانه جلال آباد

    • کارفرما:شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

      وضعیت پروژه:در حال اجرا

      تاریخ شروع:1399/09/01