صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

پتروشیمی مارون

کارفرما:شرکت پتروشیمی مارون شروع پروژه:خرداد 87 وضعیت پروژه:تحویل قطع...

پایانه صادراتی قیر بندر عباس

پروژه: طراحی، تامین، ساخت، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنت...

پایانه ها و مخازن پتروشیمی

پروژه: نصب و راه اندازی سیستم کنترل  DCSبندر پتروشیمی پارس و برقراری ارت...