صنایع کانی و فولاد

صفحه اصلی پروژه ها صنایع کانی و فولاد

سیمان شمال

پروژه: راه اندازی سیستم کنترل و اتوماسیون دپارتمان های طرح افز...

سیمان خزر

پروژه: راه اندازی PLC های فرعی دپارتمان پخت (مشعل اص...

سیمان زنجان

پروژه: راه اندازی سیستمهای برق و کنترل کارخانه سیمان زنجان.

بازیافت سیلیکونهای گل گهر

پروژه: در این پروژه سیستم کنترل شامل CPU و تجهیزات س...

بازیافت باطله چادرملو

پروژه: تامین تابلوهای سیستم کنترل پروژه باریافت باطله چادرملو