پروژه نصب و راه اندازی گندله سازی بهاباد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • نصب، راه اندازی و تست کلیه تجهیزات و ادوات برقی، کنترلی و ابزار دقیق گندله سازی بهاباد

      نام کارفرما:شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس(پامیدکو)