صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

سیستم کنترل پروژه LLDPE/HDPE

طراحی و ساخت تابلو سیستم کنترل پروژه LLDPE/HDPE مدت قرارداد:2ماه پتر...

پتروشیمی رازی

پتروشیمی رازی تعویض سیستم کنترل و ابزاردقیق Crane خاک واحد کشتیر...

مخازن نفتی 10 شهر (مخازن 22 بهمن)

مخازن نفتی 10 شهر (مخازن 22 بهمن) تامین تابلوهای کنترل به منظور ...

پلیمر کرمانشاه

پلیمر کرمانشاه تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل شامل دو دستگا...

پلیمر کرمانشاه

پلیمر کرمانشاه خرید DCS/PLC جهت واحدهای یوتیلیتی و آفسایت در شرک...

پتروشیمی مارون

پتروشیمی مارون سفارش کالای تقاضای  KAP-873102