ارتقاء سیستم کنترل آسیاب مواد و کوره سیمان اردبیل

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • مهندسی، تامین، دمونتاژ، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل

      کارفرما: شرکت سیمان آرتا اردبیل