ارتقاء سیستم کنترل کوره سیمان اصفهان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • نظارت بر نصب، انجام برنامه نویسی و راه اندازی PLC کوره کارخانه سیمان اصفهان

      کارفرما: شرکت سهامی عام سیمان اصفهان