ارتقاء سیستم کنترل کوره و آسیاب مواد سیمان ساوه

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • تامین تجهیزات، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل خط 2 و پست آسیاب مواد خام کارخانه سیمان سفید ساوه

      کارفرما: شرکت سیمان ساوه