اجرای سیستم کنترل خط کنسانتره فولاد رشتخوار

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • مهندسی، طراحی، برنامه نویسی و تامین تابلوهای کنترل کارخانه تولید 550 هزارتن در سال کنسانتره سنگ آهن رشتخوار

      کارفرما: شرکت فولاد رشتخوار