تصفیه خانه گیلان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

   ترمیم، بازسازی و راه اندازی هفت دستگاه PLC سری های  TSX 47-40 و TSX 67-40 تصفیه خانه بزرگ آب گیلان

   تاریخ قرارداد 84/6/22

   مدت 6 ماه