ماشین سازی اصفهان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • تامین، ساخت، برنامه نویسی، راه اندازی و آموزش سیستم کنترل(؟) شامل 12 سلول تابلو ایستاده اصل ریتال و 19عدد تابلو محلی ریتال و 2 عدد تابلو DS جرثقیل و یک عدد میز کنترل و 3 عدد  Soft Starter

      تاریخ قرارداد 93/2/1

      مدت 45 روز