نیروگاه زرگان اهواز

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت صنایع برق و انرژی صبا

      تامین قطعات و لوازم مورد نیاز سیستم کنترل واحد یک نیروگاه زرگان اهواز

      از87/5/25 تا 87/10/26