فولاد لرستان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • نگهداری و رفع عیوب از سیستم کنترل خط نورد کارخانه فولاد لرستان. شامل بررسی سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل موجود و اعلام تغییرات لازم در بخش سخت افزاری، ارائه مشخصات فنی کلیه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز جهت نگهداری سیستم و اصلاح موارد مورد نیاز کارفرما در برنامه موجود.

   شرکت صدر فولاد

   شروع قر ارداد: 91/2/1

   مدت قرارداد: یک سال