سیمان تجارت مهریز (بهروک)

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • سیمان تجارت مهریز (بهروک)

   فروش سیستم کنترل جهت واحد سیلوی مواد خام کارخانه سیمان تجارت مهریز.

   گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز

   تاریخ قرارداد 90/7/21