پروژه آبگیری مولیبدن

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

   مهندسی، طراحی و ارائه کلیه نقشه ها و مدارک تابلوها و تجهیزات، تهیه کلیه برنامه ها و برنامه نویسی و تامین متریال مصرفی، نظارت بر تامین، ساخت، نصب و انجام تست، راه اندازی و آموزش سیستم کنترل پروژه آبگیری مولیبدن.

   اسفند 91

   مدت 150 روز