انبار نفت ری

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • انبار نفت ری

   اجرای کامل فعالیتهای برقی مربوط به پروژه انبار نفت ری.

   قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، قرب نوح، واحد اجرایی صدف

   تاریخ قرارداد:  92/2/14

   مدت 3 ماه