سایر صنایع

صفحه اصلی پروژه ها سایر صنایع

اجرای عملیات تاسیسات برقی سوله c

اجرای عملیات تاسیسات برقی سوله c واقع در اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی فشافویه قرار...

نیروگاه زرگان اهواز

شرکت صنایع برق و انرژی صبا تامین قطعات و لوازم مورد نیاز سیستم ک...

ماشین سازی اصفهان

تامین، ساخت، برنامه نویسی، راه اندازی و آموزش سیستم کنترل(؟) شامل 12 سلول تابلو ایست...

کشت و صنعت سلمان فارسی

شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ و ساخ...

پروژه طرح تکمیلی پلی کام (واحد 5)

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تامین تابلوهای سیستم کنترل پروژه طرح...

مجتمع مسکونی و تجارتی نگین مشهد

تامین 221 دستگاه تابلو برق فشار ضعیف پروژه تجارتی- اقامتی نگین مشهد.