ارتقاء سیستم کنترل

صفحه اصلی پروژه ها ارتقاء سیستم کنترل

ارتقاء سیستم کنترل کوره و آسیاب مواد سیمان ساوه

تامین تجهیزات، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل خط 2 و پست آسیاب مواد خام کارخانه سیمان س...

ارتقاء سیستم کنترل کوره سیمان اصفهان

نظارت بر نصب، انجام برنامه نویسی و راه اندازی PLC کوره کارخانه سیمان اصفهان کارفرما:...

ارتقاء سیستم کنترل آسیاب مواد و کوره سیمان اردبیل

مهندسی، تامین، دمونتاژ، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل کارفرما: شرکت سیمان آرتا ار...

پتروشیمی رازی

پتروشیمی رازی تعویض سیستم کنترل و ابزاردقیق Crane خاک واحد کشتیر...

تامین و راه اندازی سیستم کنترل پروژه سنگ شکن مس سرچشمه.

تامین و راه اندازی سیستم کنترل پروژه سنگ شکن مس سرچشمه. نام کارف...

سیمان تجارت مهریز (بهروک)

سیمان تجارت مهریز (بهروک) فروش سیستم کنترل جهت واحد سیلوی مواد خ...