سایر صنایع

صفحه اصلی پروژه ها سایر صنایع

طرح تکمیلی پلی کام

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تامین کلیه تجهیزات لازم جهت ساخت تاب...

چینی تقدیس

شرکت چینی تقدیس مهندسی معکوس و ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری سیس...

BMS سالن اوراسپید توگا

فروش،نصب، برنامه نویسی، ...

کارخانه شکر میرزا کوچک خان

ارتقا سیستم کنترل DCS سالن تولید از Teleperm M به PCS7 زیمنس، شامل تامین جایگزین بخش...