صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

انبار نفت ری

انبار نفت ری اجرای کامل فعالیتهای برقی مربوط به پروژه انبار نفت ...

ایستگاه پمپاژ سرکان

شرکت سیمین تابان لرستان برنامه نویسی وتامین یک دستگاه تابلو کنتر...

تلمبه خانه پل بابا و برداسپی

شرکت پارس کیهانفروش تجهیزات و نرم افزارها و لوازم برقی و اصلاح و توسعه سیستم کنترل م...

شرکت پتروشیمی فناوران

شرکت پتروشیمی فناوران رفع اشکال از سیستم ارتباطی بین ادوات موجود...

شرکت نفت پاسارگاد

پایانه صادراتی قیر بندر عباس تامین یک دستگاه تابلو کنترلی PLC

پتروشیمی رازی

پروژه تعویض سیستم کنترل و ابزار دقیق کرن خاک پتروشیمی رازی