سایر صنایع

صفحه اصلی پروژه ها سایر صنایع

مجتمع مسکونی و تجارتی نگین مشهد

تامین 221 دستگاه تابلو برق فشار ضعیف پروژه تجارتی- اقامتی نگین مشهد.

طرح تکمیلی پلی کام

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تامین کلیه تجهیزات لازم جهت ساخت تاب...

چینی تقدیس

شرکت چینی تقدیس مهندسی معکوس و ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری سیس...

کارخانه شکر دهخدا

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ارتقا بسته نرم افزاری سیستم کنترل...

کارخانه شکر دهخدا

انجام کلیه خدمات مربوط ب...

BMS سالن اوراسپید توگا

فروش،نصب، برنامه نویسی، ...