صنایع معدنی و کانی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع معدنی و کانی

سیمان زرین رفسنجان

سیمان زرین رفسنجان نصب و راه اندازی بدون بار و با بار تجهیزات بر...

سیمان زرین رفسنجان

شرکت سیمان زرین رفسنجان فروش سیستم کنترل کامل برای کارخانه سیمان...

سیمان تجارت مهریز (بهروک)

سیمان تجارت مهریز (بهروک) فروش سیستم کنترل جهت واحد سیلوی مواد خ...

سیمان بهروک (تجارت مهریز)

سیمان بهروک (تجارت مهریز) فروش قطعات و تحویل در داخل تابلو قطعات...

سیمان بهروک  (تجارت مهریز)

شرکت سیمان بهروک فروش، نصب و راه اندازی بسته نرم افزاری و آموزش ...

کنسانتره سنگ آهن چغارت و سه چاهون

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تامین سیستم کنترل مربوط به پروژه اصل...