صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ایستگاه پمپاژ سرکان

شرکت سیمین تابان لرستان برنامه نویسی وتامین یک دستگاه تابلو کنتر...

تلمبه خانه پل بابا و برداسپی

شرکت پارس کیهانفروش تجهیزات و نرم افزارها و لوازم برقی و اصلاح و توسعه سیستم کنترل م...

شرکت پتروشیمی فناوران

شرکت پتروشیمی فناوران رفع اشکال از سیستم ارتباطی بین ادوات موجود...

شرکت نفت پاسارگاد

پایانه صادراتی قیر بندر عباس تامین یک دستگاه تابلو کنترلی PLC

نفت پاسارگاد

ارائه کلیه خدمات مربوطه اعم از از ایجاد تغییرات و عیب یابی سخت افزار و برنامه موجود در سیستم ک...

طراحی و ساخت تابلوهای سیستم کنترل پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول

خرید،اصلاح، راه اندازی، آموزش و تهیه نقشه های AS BUILT  سیستم کنترل، ابزار دقیق و آتش نشا...