صنایع معدنی و کانی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع معدنی و کانی

کنسانتره سنگ آهن گهرزمین

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران مهندسی و طراحی کلیه نقشه ها، مدارک ت...

صفا فولاد اصفهان

صفا فولاد اصفهان تامین تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس و تابلوهای ...

گندله سازی خراسان

مشاوره و ارائه خدمات مهن...

صدر فولاد

صدر فولاد فروش بسته نرم افزاری سه PLC و دو کامپیوتر همراه با آمو...

فولاد مبارکه

فولاد مبارکه پیش ساخت و پیش مونتاژ تجهیزات، مونتاژ تجهیزات، نصب ...

پروژه گلفا

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تامین تابلوهای سیستم کنترل با کلیه م...