صنایع معدنی و کانی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع معدنی و کانی

طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی

طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی خط انتقال طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی پروژه فام ...

طراحی و ساخت تابلوهای ACC

طراحی و ساخت تابلوهای ACC پروژه احداث کارخانه گندله سازی سه چاهون نام کارفرما:شرکت م...

طراحی و ساخت تابلوهای ACC

طراحی و ساخت تابلوهای ACC پروژه گوهرفام نام کارفرما:شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

طراحی و ساخت سيستم کنترل بال ميل

طراحی و ساخت سيستم کنترل بال ميل پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن پايا فولاد نام...

طراحی ساخت و برنامه نویسی سیستم کنترل و ACC

طراحی ساخت و برنامه نویسی سیستم کنترل و ACC  پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیت ...

طراحی و ساخت سیستم کنترل پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن

خرید سیستم کنترل پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن پایا فولاد نام کارفرما:شرکت پا...