صنایع معدنی و کانی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع معدنی و کانی

سیمان هرمزگان

سیمان هرمزگان تامین سیستم کنترل آسیاب سیمان 4 کارخانه سیمان هرمز...

صفا فولاد اصفهان

صفا فولاد اصفهان تامین تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس و تابلوهای ...

سیمان ساوه

تامین یک دستگاه تابلوی PLC/MCC جهت پمپ خانه چاه آب شماره 1 کارخانه سیمان سفید ساوه.

گندله سازی خراسان

مشاوره و ارائه خدمات مهن...

صدر فولاد

صدر فولاد فروش بسته نرم افزاری سه PLC و دو کامپیوتر همراه با آمو...

سیمان شرق

سیمان شرق تامین نیروی متخصص راه اندازی سیستم برق و کنترل و ابزار...