صنایع سیمان

صفحه اصلی پروژه ها صنایع سیمان

سیمان زرین رفسنجان

شرکت سیمان زرین رفسنجان فروش سیستم کنترل کامل برای کارخانه سیمان...

سیمان کردستان

شرکت سیمان کردستان طراحی، تامین، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم...

سیمان بجنورد

خرید دو دستگاه تابلوی Input/Output به همراه رله PLC . شرکت سیمان...

سیمان دهلران

سیمان دهلران راه اندازی سیستم برق، کنترل و ابزار دقیق و آسیاب سی...

سیمان هرمزگان

سیمان هرمزگان تامین سیستم کنترل آسیاب سیمان 4 کارخانه سیمان هرمز...

سیمان ساوه

تامین یک دستگاه تابلوی PLC/MCC جهت پمپ خانه چاه آب شماره 1 کارخانه سیمان سفید ساوه.