صنایع سیمان

صفحه اصلی پروژه ها صنایع سیمان

سیمان بهروک  (تجارت مهریز)

شرکت سیمان بهروک فروش، نصب و راه اندازی بسته نرم افزاری و آموزش ...

سیمان کردستان

شرکت سیمان کردستان طراحی، تامین، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم...

سیمان بجنورد

خرید دو دستگاه تابلوی Input/Output به همراه رله PLC . شرکت سیمان...

سیمان دهلران

سیمان دهلران راه اندازی سیستم برق، کنترل و ابزار دقیق و آسیاب سی...

سیمان هرمزگان

سیمان هرمزگان تامین سیستم کنترل آسیاب سیمان 4 کارخانه سیمان هرمز...

سیمان ساوه

تامین یک دستگاه تابلوی PLC/MCC جهت پمپ خانه چاه آب شماره 1 کارخانه سیمان سفید ساوه.