پتروشیمی مارون

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • کارفرما:شرکت پتروشیمی مارون

      شروع پروژه:خرداد 87

      وضعیت پروژه:تحویل قطعی