صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

ایستگاه پمپاژ سرکان

پروژه: طراحی، تامین، ساخت و برنامه نویسی سیستم کنترل تلمبه خان...

تلمبه خانه های پل بابا و برداسپی

پروژه: طراحی، تامین، ساخت، برنامه نویسی و توسعه سیستم کنترل مو...

پتروشیمی فن آوران

پروژه: طراحی، تامین، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل برا...

واحد قیر پالایشگاه تهران

پروژه: تامین، ساخت، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل پایانه صادرتی ...

کارخانه تهران شیمی

پروژه: طراحی، تامین و نصب و راه اندازی تابلوهای برق موتورخانه ...