صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

راه اندازی سیستم کنترل پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول

خرید و اصلاح، راه اندازی، آموزش و تهیه نقشه های AS BUILT سیستم کنترل، ابزار دقیق و اتش نشانی پ...

ساخت تابلو کنترلی پتروشیمی مبین

طراحی و ساخت تابلو REMOTE I/O پتر.شیمی مبین نام کارفرما:شرکت ماشین سازی ویژه ...

ایستگاه پمپاژ سرکان

پروژه: طراحی، تامین، ساخت و برنامه نویسی سیستم کنترل تلمبه خان...

تلمبه خانه های پل بابا و برداسپی

پروژه: طراحی، تامین، ساخت، برنامه نویسی و توسعه سیستم کنترل مو...

پتروشیمی فن آوران

پروژه: طراحی، تامین، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل برا...