صنایع نیروگاهی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نیروگاهی

نیروگاه های فارابی و دهخدا

پروژه: اجرای خدمات تست و راه اندازی، ارتقا و اصلاح سیستم کنترل...

نیروگاه زرگان اهواز

پروژه: تامین قطعات و لوازم مورد نیاز سیستم کنترل واحد یک نیروگ...