صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

سیستم کنترل پروژه LLDPE/HDPE

طراحی و ساخت تابلو سیستم کنترل پروژه LLDPE/HDPE مدت قرارداد:2ماه پتر...

مخازن نفتی 10 شهر (مخازن 22 بهمن)

مخازن نفتی 10 شهر (مخازن 22 بهمن) تامین تابلوهای کنترل به منظور ...

پلیمر کرمانشاه

پلیمر کرمانشاه تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل شامل دو دستگا...

پلیمر کرمانشاه

پلیمر کرمانشاه خرید DCS/PLC جهت واحدهای یوتیلیتی و آفسایت در شرک...

پتروشیمی مارون

پتروشیمی مارون سفارش کالای تقاضای  KAP-873102

انبار نفت ری

انبار نفت ری اجرای کامل فعالیتهای برقی مربوط به پروژه انبار نفت ...