تصفیه خانه های آب و فاضلاب

صفحه اصلی پروژه ها تصفیه خانه های آب و فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب گرگان

پروژه: برنامه نویسی، راه اندازی و نظارت بر نصب سیستم کنترل و ت...

انتقال آب سد دوستی به مشهد

پروژه: کلیه خدمات مهندسی لازم سیستم کنترل مربوط به ایستگاهای پ...

ایستگاه های پمپاژ آب اراک

پروژه: طراحی و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای لازم سی...

تصفیه خانه گیلان

پروژه: ترمیم، بازسازی و راه اندازی هفت دستگاه PLC سر...