سیستم کنترل برج خنک کننده واحد ASU تامین آب گل گهر سیرجان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • نام پروژه:پروژه تامین سیستم کنترل برج خنک کننده واحد ASU تامین آب گل گهر سیرجان

      نام کارفرما:شرکت .ماشین سازی ویژه

      ساخت تابلو سیستم کنترل (REMOTE IO)