طراحی و ساخت تابلوهای سیستم برج خنک کننده

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • نام کارفرما:شرکت مهندسی و احداث معادن و فلزات آریا حدید

      طراحی و ساخت تابلوهای سیستم برج خنک کننده