کارخانه تهران شیمی

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: طراحی، تامین و نصب و راه اندازی تابلوهای برق موتورخانه مجموعه تهران شیمی. تجهیزات الکتریکی این تابلوها از محصولات شرکت Schneider می باشد. نصب باسبار، وایرینگ، طراحی مدارفرمان، تست نهایی و تست FAT این تابلوها در کارگاه تابلوسازی گروه صنعتی جاهد انجام شده و برای راه اندازی به سایت کارفرما فرستاده شده است.

   کارفرما: شرکت داروسازی تهران شیمی
    

  • تاریخ شروع: تیر 94

   مدت اجرا:2ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی