نفت پاسارگاد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • ارائه کلیه خدمات مربوطه اعم از از ایجاد تغییرات و عیب یابی سخت افزار و برنامه موجود در سیستم کنترل

      نام کارفرما:شرکت نفت پاسارگاد