سیمان عمران آریا

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پروژه: طراحی، ساخت و نصب تابلوهای LVD و MCC و FC و PFC برای سیستم کنترل و تولید کارخانه سیمان عمران آریا. تجهیزات این تابلوها شامل هم قطعات داخلی و هم خارجی میباشد. شمش کاری، شینه کشی، وایرینگ، طراحی و ساخت مدار فرمان و نصب تمامی قطعات جانبی این تابلوها در کارگاه گروه صنعتی جاهد انجام پذیرفته است.

      کارفرما: شرکت سیمان عمران آریا

    • تاریخ شروع: خرداد 94

      وضعیت پروژه: اتمام پروژه