سیمان غرب

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: راه اندازی سیستمهای برق و کنترل خط تولید کارخانه سیمان غرب.

   کارفرما: شرکت صنایع سیمان غرب

  • تاریخ شروع: آذر 86

   تاریخ پایان: اسفند 86

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی