سیمان یاسوج

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: اجرای طرح بهینه سازی اتوماسیون صنعتی کارخانه سیمان یاسوج، فروش تجهیزات PLC و شبکه (تعویض CPU و ارتقا سیستم به PCS7 )

   کارفرما: شرکت سیمان یاسوج

  • تاریخ شروع: مرداد 87

   مدت اجرا: 3 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی