ایران خودرو

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت ایران خودرو

      ارتقا و تعویض PLC دستگاه OP840 از ماشین آلات خط سرسیلندر سالن تری مری معاونت اجرایی ساخت و مونتاژ نیروی محرکه شرکت ایران خودرو از SMC به Siemens S7

      مدت 3 ماه