سیمان شرق

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پروژه: راه اندازی سیستم برق و کنترل و ابزاردقیق کارخانه سیمان شرق – خط 4.

      کارفرما: شرکت طراحی و مهندسی بهینه سازان

    • مدت اجرا: 4 ماه

      وضعیت پروژه: تحویل قطعی