چینی تقدیس

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت چینی تقدیس

   مهندسی معکوس و ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری سیستم کنترل ماشین های لعاب زنی Lippert از سیستم از کارافتاده موجود سازگار با  PLCهای خانواده S5 وHMI مبتنی بر PC، به خانواده S7 و HMI Panel زیمنس

   شروع:90/8/8

   مدت 2 ماه