سیمان خزر

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: راه اندازی PLC های فرعی دپارتمان پخت (مشعل اصلی و پری کلساینر، گریت کولر و شوک بلاستر)

   کارفرما: شرکت سیمان خزر

  • تاریخ شروع: آبان 86

   مدت اجرا: 3 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی