سیمان زابل

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: خدمات آموزشی در بخش برق و کنترل شرکت سیمان زابل به صورت تئوری و عملی ( دوره تئوری در دانشگاه زاهدان و عملی در کارخانه سیمان دلیجان برگزار گردید.)

   کارفرما: شرکت طراحی و مهندسی بهینه سازان
    

  • تاریخ شروع: آبان 87

   مدت اجرا: 4 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی