سیمان دهلران

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: راه اندازی سیستم برق، کنترل و ابزار دقیق و آسیاب سیمان دهلران.

   کارفرما: شرکت فنی توس نیرو

  • تاریخ شروع: بهمن 91

   مدت اجرا: سه ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی